• Hjem
  • Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Poste Restante er fransk og betyr «gjenliggende post». Termen er internasjonal og fastsatt av Verdenspostforeningen for at en forsendelse kan hentes av mottaker på et postkontor.

Netthandel i Norge

Når du bestiller en vare fra en utenlandsk nettbutikk, må du betale merverdiavgift på 25 % når varen kommer til Norge. Handler du klær, må du også betale toll. Du slipper å betale merverdiavgift hvis varesendingen har en verdi på under 350 kroner.

Når en vare blir sendt til Norge, skal den fortolles før du kan ta varen i bruk. Fortolling vil si utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter. Transportøren (den som frakter og/eller lagrer varen for deg) vil ofte automatisk fortolle varesendingen for deg. Det betyr at det er transportøren som regner ut avgiftene og innbetaler dette til Tollvesenet for deg. Transportøren krever i tillegg gebyr for lagring og fortolling.

Grunnlaget for beregning av norsk merverdiavgift er prisen på vare, frakt og eventuelt forsikring. Når du velger å kjøpe en vare fra utlandet vil kjøpsprisen som regel vare inklusive merverdiavgift i avsenderlandet. Denne merverdiavgift får du ikke refundert. Du betaler følgelig merverdiavgift to ganger: merverdiavgift i avsenderlandet og merverdiavgift ved innførsel til Norge. I tillegg betaler du fortollingsgebyr.

Verdigrenser fastsatt av Tolldirektoratet

Hvis du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for inntil 6 000 norske kroner uten å betale toll og avgifter. Denne verdigrensen er den totale summen på varene du har handlet, inkludert kvotevarene. Er utenlandsoppholdet kortere, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer for 3 000 kroner toll- og avgiftsfritt.

PR Strømstad AB

Siden Sverige er med i EU vil varer som bestilles fra et annet EU-land til Strömstad regnes i de fleste fall, som innenlandske handel. Du trenger ikke betale toll. Moms betaler du i enighet med momssatsen i avsenderlandet og den skal være inkludert i prisen. Transportøren tar ikke ut gebyr for lagring og fortolling. Velger du PR Strömstad AB vil du spare norsk merverdiavgift, toll og fortollingsgebyr.

Hvorfor sende pakke til Strømstad?
Sparer (norsk) moms
Sparer fortollingsgebyr*
Netthandel gir bedre priser
Netthandel gir større utvalg
Rimeligere fraktkostnad innom EU
Kortere frakttid innom EU
Ikke alle leverandører sender varer til Norge pga. tollproblematikken

Se eksempel som viser forskjeller i tall

Bestille fra EU direkte til Norge
Pris på internett: NOK 1 500
Frakt og forsikring: NOK 100 
Moms, 25 prosent: NOK (1 500 + 100) x 25 % = 400
Transportørens fortollingsgebyr: NOK 253*

At betale: NOK 2 253 (1 500+100+400+253), herav gebyrer/avgifter NOK 653 eller et tillegg på 43 % av varens kostpris.

Bestille til PR Strømstad AB
Pris på internett: NOK 1 500
Frakt og forsikring: NOK 80 
Gebyr PR Strömstad AB: NOK 99**

At betale: NOK 1 679 (1 500+80+99), herav gebyrer/avgifter NOK 99 eller et tillegg på 6 % av varens kostpris.

*Fortollingsgebyrer for fortolling gjennom Posten Norge AS
Kr 129,- Forenklet fortolling per oppdrag (varer med verdi mellom NOK 200 til 1000)
Kr 253,- Fortolling per oppdrag når Posten fortoller for deg (varer med verdi over NOK 1000)
Kr 129,- Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad (du fortoller selv)
Kr 482,- Tollrefusjon (per søknad)
Kr 160,- Innhenting av importdokumentasjon
 
**Varierer, se priser PR Strømstad AB 
 
Dette gjelder ved import til Sverige fra et land utenfor EU

Dersom du skal importere varer fra et land utenfor EU kan det vare mer gunstig å bestille varer direkte til Norge. Visse leverandører sender ikke varer til Norge da kan PR Strømstad AB vare en alternativ løsning. 

Her kommer informasjon om avgifter/gebyrer som du må betale ved import til Sverige fra et land utenfor EU.

De kostnader som oppstår ved import er toll, moms og andre eventuelle skatter. Sen tilkommer et importgebyr som Posten (Sverige) AB eller transportselskapet tar ut for fortolling av din vare.

Tollsatsen er 0—20 % avhengig av hvilken vare det er.

For de fleste varer er momsen 25 %, men for livsmiddel er den 12 % og for trykksaker som eksempelvis bøker er den 6 %.

Om varens totale verdi er høyst 1 300 SEK eksklusive frakt trenger du ikke betale toll, momsen derimot får du betale. Verdien skal fremgå av de handlinger som finnes tilgjengelige for Posten eller for det selskap som fortoller varen. Befrielsen gjelder ikke for tobakksvarer, parfyme eller luktvann.

For mer info se www.tull.se